کاریز خشک – آبیاری قطره‌ای

Posted on

جدایی در اسلو‌موشن‌ترین حالتِ خود
“بالا شکستن/شکست از بالا”
ریشه‌ها که ریش‌ریش می‌شوند
بی‌خانمانی مرا
دریافته‌ای
اکنون که
خَرِ مُراد
قرار عاشقانه‌ای را
با شتری که در هر خانه می‌خوابد،
نه گذاشته، نه برداشته
و علی استعفایش را مَهمور به
موهای بر بادِ تو کرده…
بلورهایِ سالیان
به چکّشِ ظریفِ خیانت
پُر خدشه،
آخرین نوشته
جَسته و گریخته از من
مدام طول می‌کشد
که خامه ببندد
متقابلا
سطح لزرانی که در سینه‌ام می‌تپید
آب می‌شود
تا تو باز دِیم بِکاری و هیچ دِرو…

—————–

۳:۳۶ دقیقه بعد‌از‌ظهر – ۱۷ آپریل۲۰۱۳