ملاحظات اداری

Posted on

بسمه تعالی

با سلام

به استحظار می‌رساند که

با اتکا

به تجربه‌ی تمام

رابطه‌های محتوم به

جا خالی،

زیرسیگاری سفالی

و

….بند بندپرتغالی

صدماتِ ناشی

نتوانستند

مرا ازپا درآوردند

و من، متاسفانه

سرپایی مداوا شده‌ام

دمپایی، گم

و رسوایِ مردم

هم قادر به برخورداری

از حساب های جاریِ مُسکّنِ مهر تو نشد

متمّمِ این ماده به تصویب نرسید…

و از هم اینک کان لم یکن

تلقی می‌گردد

من الله توفیق

…..و تا زود

بنیادحدف آثار جرم نامشهود

مورخ بیست و سه فروردین مصادف با دوازده آپریل