نیمه نهایی – حذفی

Posted on

هماهنگ‌نشده

نِشَستم‌ به پات

اما این‌ ضرباتِ ایستگاهی

بر نوارِ سلولوئید متلاطم موج می‌زد

و ماچیزی نداشتیم به هم بگوییم

جُز دفاع و تمارضِ دروازه‌ای

و من غریبم ِ قریب‌الوقوع

چون نماهنگِ روزِ واقعه، مصنوعی

هلهله‌ای که هر آیینه

Corner

داشت و گوشه های تیزش به قلبم می رفت

بی آنکه ذخیره‌ای، آن دور و بر ها بپلکد با گرمکنِ آبی رنگ

راست می‌گفتی که مینیسک پادرمیانی پاره پاره

وتاندون های معتمدین ریش ریش؟…

تا رفع کل فتنه

تا اینجایِ بازی

یک – یک موازی

به نفع اسب ها و بدلکاران

و دغدغه‌هایی که داور نیست

 چهارم آوریل 2013 – 5:07 صبح – تهران – شهرک غرب