کارد و پنیر

Posted on

پسر، دست‌خالی
چایی نخورده با تو
قند لای دندان‌هاش
حَبّه حَبّه
می‌فِشُرد

پسر
خاله
شد
یکباره
کمی شیر و دو قاشق
شکر
دست نخورده پسر
سردشده پسر
به هم می‌زند
با تو
و من دزدانه می خندم
روزی از نو

———-

وقت عصرانه – ۵:۵۷ دقیقه – ۲۶ اکتبر ۲۰۱۲ – میلفورد – اُهایو