Skip to content

کارد و پنیر

  پسر، دست‌خالی
  چایی نخورده با تو
  قند لای دندان‌هاش
  حَبّه حَبّه
  می‌فِشُرد

  پسر
  خاله
  شد
  یکباره
  کمی شیر و دو قاشق
  شکر
  دست نخورده پسر
  سردشده پسر
  به هم می‌زند
  با تو
  و من دزدانه می خندم
  روزی از نو

  ———-

  وقت عصرانه – ۵:۵۷ دقیقه – ۲۶ اکتبر ۲۰۱۲ – میلفورد – اُهایو