Skip to content

بسته‌بندی‌شده برای مسافر

  خرده نان‌هایش را
  روی کوه کرکس پایین ریخت
  برای پرندگانی که نمی‌شناخت
  قند را نگه داشت
  برای روز مبادا
  شاید هم
  بخاطر بسته‌بندی‌اش
  و
  نمک را نیم‌خورده
  زخمی

  روی ظرف آلومینیومی
  نوشته بود
  I/////AIR
  ————
  پرواز تهران بندر عباس به شماره ۳۸۴
  چهارم دیماه ۱۳۹۲