بسته‌بندی‌شده برای مسافر

Posted on

خرده نان‌هایش را
روی کوه کرکس پایین ریخت
برای پرندگانی که نمی‌شناخت
قند را نگه داشت
برای روز مبادا
شاید هم
بخاطر بسته‌بندی‌اش
و
نمک را نیم‌خورده
زخمی

روی ظرف آلومینیومی
نوشته بود
I/////AIR
————
پرواز تهران بندر عباس به شماره ۳۸۴
چهارم دیماه ۱۳۹۲