آسمان – جُل

Posted on

گاهی
زیپِ گرمْکن
دشمنِ
شال‌گردنِ آبی‌ات
قلوه‌کَن
شده

نارنجیِ
Pullover
اَت
پیداست
درسِ رنگ
نخواندی
انگار
خورشیدِ عصرگاهیِ ساحل شنی
بالا می‌ماند همیشه
کنج کارت‌پستال پنجاه‌سنتی
تا وقتی سردت نیست

———

منهتن بارانی – متروی پرینس استریت – ۱:۲۰ بعد از ظهر – هفت نوامبر