Skip to content

poems

کاغذ و تا

  نزدیکای کافه اُریانت تو کش می‌آیی و من تا می‌شوم تا می‌شوم خودم، تو فِید می‌شوی و باز کِشوی داشبورد وِل می‌شود پر ِدستمال …… Read More »کاغذ و تا

  شماره – رنگ

   تو  با چَتری‌هایت به دهه سی – چهل می‌ماندی به عکس‌های زیبای جا‌مانده از آلبوم در آستریِ جلد تا روز مبادا پنج ترا از قهوه… Read More »شماره – رنگ

   Driving with you

    پُشت رُل تو بودی یا من؟ چه کسی ما را به درّه کشانده؟ …. پشت رُل، خواب نبودیم یک خانواده ایستادند تا به ما کمک… Read More »Driving with you

    ماندن یک شبه

     دومین شب ما بود بی‌دغدغه از “ماندن یک شبه” گذشتیم و اهلی شدیم تو در ارتفاعی اوج و خس‌خس‌های پنکه در ارتفاعی پست گل‌های ملافه… Read More »ماندن یک شبه

     بلوک جنوبی

      تلخی پینه تاریخی، روی انگشت سبابه دست چپم، جای خالی‌ات در واگن اسباب‌بازی … بازی پینه دوز روی شصت پای راست … در باغچه مهمانی تلفنهای… Read More »بلوک جنوبی

      برخوردی دیگر

       حَک شده‌ای بر من … ترسم از همین بود اگر دیگر برخوردی بینِ ما نباشد…؟ نپاشد گَردِ سردِ مته بر فرق سرمان…؟ جوگندمیِ چه اشتراکی… Read More »برخوردی دیگر

       شانه به سر

        ایستاده بالای زایده‌ای که از تهران بیرون زده در قفسی مشبک که خار چشمانمان بود شانه به سر ایستاده کنار دوربرگردان شبدری چاهارپر فرفره‌ها چم… Read More »شانه به سر

        به‌آ

         پشیمان نمی‌شوم از تو اخم‌هایت گشاده در پنجره‌ی واگن آبی … مکث معنی‌دار دستانت در اکثر عکسها و شاخه‌های‌ گوزن‌ها در موهایت … و مهمانی‌ای… Read More »به‌آ

         فریــشته

          جشنی نبود برای پرتاب خنجری به دختری استانده در مقابل آن روبرو تیرگانی بود به غایت آهسته و بایسته کشنده و پرمدعا-|ـ لباس برق برقی‌اش… Read More »فریــشته